Slottet

Slottet

Slottet

Slottet

Me byr på: det finaste frå fjellheimen

Ved å by på sesonginspirerte smaksopplevingar basert på fjellheimens finaste råvarer servert i majestetiske naturomgjevnader er Slottet blitt ein godt kjend heilårsdestinasjon – for både kortreiste og langreiste gjester.

Me har satt opp eit spanande bygg, der nærleiken til naturen, historia og bygda er den verkelege berebjelken. Sagt på ein annan måte:
Det finaste frå fjellheimen. 

Adresse:
Slottet 1, 4443 Tjørhom

Telefon restaurant: 457 24 614
Booking mail: post@slottetsirdal.no
Nettside: slottetsirdal.no
logo_slottet%20kopi