FAKTA OM SIRDALSFERIE

01.

100% privateid

Sirdalsferie AS er et 100% privateid destinasjonsselskap med det formål å utvikle reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet til en betydelig næring gjennom produktutvikling og markedsføring. 

02.

Et samlet Sirdal
Selskapet har 53 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

03.

Sirdal som destinasjon
Misjonen til Sirdalsferie AS er å utvikle og markedsføre Sirdal, samt utøve vertskapsfunksjonen på vegne av reiselivsnæringen, og til det beste for Sirdal som destinasjon.

04.

En pådriver
Målet er at gjennom systematisk markedsføring posisjonere og synliggjøre Sirdal som et helårlig reisemål i aktuelle markeder.

Selskapet har 53 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

Sirdalsferie AS er et 100% privateid destinasjonsselskap med det formål å utvikle reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet til en betydelig næring gjennom produktutvikling og markedsføring. Selskapet har 53 aksjonærer og per dags dato 40 medlemsbedrifter i regionen.

Misjonen til Sirdalsferie AS er å utvikle og markedsføre Sirdal, samt utøve vertskapsfunksjonen på vegne av reiselivsnæringen, og til det beste for Sirdal som destinasjon. Målet er at gjennom systematisk markedsføring posisjonere og synliggjøre Sirdal som et helårlig reisemål i aktuelle markeder. Sirdalsferie AS skal være en pådriver for en markedsorientert produktutvikling og en målrettet kompetanseheving i næringen. Det skal også jobbes aktivt for et sterkt internt samarbeid blant aktørene og dermed øke konkurransekraften for regionen.
Vårt kontor er lokalisert på Kvæven Infosenter. For tiden er det en ansatt i bedriften, konstituert daglig leder Solveig Marie Ådneram, 466 38 108.

Styret i Sirdalsferie AS består av 6 personer fra medlemsbedriftene. Styret i 2021 består av: Styreleder Bjarte Sveinsvoll Dagestad, Julie Olsen, Magne Ådneram, Ingvild Fagerheim Skadberg og Runar Tjørhom, varamedlem: Simen Berge og Aslaug Nord-Varhaug.

Medlemsbedrifter